Start

Vädret Stockholm

Wcon utför besiktningar av främst yttertak för beställare/entreprenörer som vill ha en opartisk bedömning om entreprenaden är utförd enligt gällande kontraktshandlingar.

Vi utför besiktning och upprättar ett besiktningsutlåtanden som tilldelas samtliga parter inom entreprenaden.


Wcon utför besiktningar i hela Mälardalen med utgångspunkt från Stockholm. Kontoret är beläget på Värmdö.


Läs mer om vilka besiktningar som utförs på fliken besiktningar.
BYGGLEDNING OCH HANDLINGAR

Från ax till limpa

Wcon erbjuder byggledning vid omläggningar av yttertak. Även som  fristående konsult och då som sakkunnig i området för beställarens räkning.  Båda delarna kan  vara intressant för  bostadsrätter samt villaägare som planerar att lägga om yttertak.  Detta innebär att Wcon är med under hela processen från byggstart till slutbesiktning.

Om så önskas kan handlingar för upphandling och entreprenader tas fram av Wcon. Detta utgör då att Wcon  är med även är med från upphandlingen och därmed också kan från början eliminera eventuella brister som kan uppstå i projekteringsförfarandet men också klargöra i tidigt skede eventuella  problem som kan  uppstå i entreprenaden.

Copyright © All Rights Reserved.