Fel och Brister

Vädret Stockholm

Fel och Brister :

Årliga statusbesiktningar av yttertak är bra att utföra för att upptäcka eventuella brister .Detta för att eliminera stora kostnader som ett läckage kan innebära.

Här nedan finns bilder på en del brister som upptäcks vid entreprenad- eller statusbesiktningar.

Copyright © All Rights Reserved.