Om Wcon

Vädret Stockholm


Wcon startades 2012 och har sedan dess uteslutande haft besiktnings- och projekteringsuppdrag. Företaget drivs av Jonny Wilhelmsson som är utbildad entreprenadbesiktningsman hos SBR och som har mångårig erfarenhet av tak, plåt och fasadarbeten.


Wcon är fortlöpande uppdaterad på marknadens nya metoder,bestämmelser och material genom kurser och andra utbildningar. 


Utbildningar:

Yrkesbevis Byggnadsplåtslagare

Bas U/P

Arbetsplattforms körkort / skylift

Entreprenadbesiktningar - SBR

AB 04/ABT 06

Sakkunnig i taksäkerhet

       

 


Copyright © All Rights Reserved.